pijl

Zorg voor kwaliteit 

Wil je weten hoe je als eerstelijns/huisartsenpraktijk een stimu-lerende omgeving ontwikkelt?

Waarin samen leren inspireert, een vanzelfsprekend onderdeel wordt van jullie professionaliteit en bijdraagt aan permanente verbetering en vernieuwing van de zorg.

Een lerende omgeving zorgt ervoor dat je als praktijk flexibel kunt blijven reageren op veranderingen. Reflectie en dialoog zijn hierbij de sleutelwoorden. Terugkijken om vooruit te komen en samen het goede gesprek voeren.

Hoe kijken jullie naar de kwaliteit in jullie praktijk?

 • Aan de hand van een eenvoudig model de kwaliteit van zorg in je praktijk periodiek evalueren, verder ontwikkelen en sturen in de gewenste richting.
 • Alle relevante onderdelen van het werken in de praktijk samen onder de loep nemen. Tijd nemen om terug te kijken: welke resultaten zijn er behaald en hoe zijn deze tot stand gekomen. 
 • Spiegelen samen en met anderen. Diverse informatiebronnen hiervoor benutten. (www.nhg.org/kwaliteit/spiegelinformatie-bronnen.nl). Vergelijken van gegevens die kunnen leiden tot onverwachte inzichten. Over je resultaten, je koers en de wijze waarop je samen het werk organiseert. Vervolgens het goede gesprek voeren met elkaar, vaak de opmaat voor een kwaliteitsslag in de praktijk. 
 • Diverse methoden inzetten om te reflecteren en zo het lerend vermogen  van je praktijk verder ontwikkelen:
  • Bespreken van spiegelinformatie 
  • Intercollegiale toetsing (FTO, DTO, .)
  • Intervisie
  • Bespreken VIM, leren van fouten, incidenten, klachten (eerste en tweede orde leren)
  • Leren van wat er goed gaat, oplossingsgericht werken, best practices
  • Lean werken; slimmer werken in de praktijk
  • Kwaliteitsreis met NHG-routekaarten doorlopen 
  • Deelname aan (digitale) leernetwerken, podcasts
  • Coaching/POP/functioneringsgesprekken 
  • Stakeholders dialoog, multidisciplinaire casuïstiek bespreking
  • Teamreflectie 


Interesse

In een eerste gesprek verkennen we  jullie vragen/ wensen en mijn mogelijkheden en kunnen vervolgens een traject op maat afspreken voor jullie praktijk.