pijl

Spiegelinformatie

Biedt een goed vertrekpunt voor reflectie. Vergelijken van gegevens kan leiden tot onverwachte inzichten. Een goed gesprek is vervolgens vaak de opmaat voor een kwaliteitsslag.

Aan de slag met het bespreken van spiegelinformatie?

Bijvoorbeeld in je huisartsen- en eerstelijnspraktijk/organisatie tijdens werkoverleg, kwaliteitsoverleg, spiegelavonden, overleg rondom zorgprogramma’s, tijdens intercollegiale toetsing of audit.

Wat werkt in de praktijk?

 Effectief spiegelen werkt als

  • de juiste spiegelinformatie beschikbaar is
  • methodisch wordt gewerkt ( doorlopen van de kwaliteitscirkel)
  • er sprake is van een veilige en stimu-lerende omgeving 
  • een onafhankelijke en objectieve gespreksleider deze voorwaarden mee-creëert.

 

Wat is spiegelinformatie?

Spiegelinformatie omvat allerlei vormen van informatie waarmee je als huisartsen/zorgprofessionals je zorgverlening kunt spiegelen. Bijvoorbeeld cijfers of ervaringen van collega’s, patiënten en samenwerkingspartners. Er kan dus gespiegeld worden op zowel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 

Hoe vind je de juiste spiegelinformatie?

Je kunt hiervoor diverse bronnen benutten: www.nhg.org/kwaliteit/spiegelinformatie-bronnen. In dit bronnenoverzicht kun je filteren op thema’s en niveaus en is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties

Interesse? 

Neem gerust contact op dan bespreken we de mogelijkheden.