pijl

Koers en visie 

Hoe sluiten we als eerstelijns/huisartsenpraktijk het beste aan bij de omgeving, nu en in de toekomst

In een of enkele inspirerende sessies samen de richting bepalen, heldere keuzes maken en concrete plannen smeden. Een traject op maat voor jullie eerstelijns/huisartsenpraktijk.

Denk aan:

  • Formuleren van heldere kernwaarden en motieven die jullie verbinden (eigen WHY). Hier gaan en staan we voor.
  • Samen je zorgvisie omschrijven: duidelijkheid over wie jullie willen zijn en welke zorg je samen wilt bieden en wat niet. Dit vinden wij goede zorg.
  • Relevante ontwikkelingen samen bespreken, analyseren en vertalen naar keuzes voor jullie eigen praktijk. Denk aan bijv.: persoonsgerichte en integrale zorg, positieve gezondheid, MTVDP, digitalisering, zorg aan kwetsbare groepen, acute zorg, samenwerking in de wijk, juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, ANW en spoedzorg, personeelstekort, huisvesting, opvolging/continuïteit, etc.
  • Je eigen praktijk duidelijk positioneren in het speelveld; spiegelen met elkaar en met anderen en duurzame keuzes maken op weg naar een toekomstbestendige praktijk 
  • Plannen maken die echt bijdragen aan het verwezenlijken van jullie ambities, aan het bouwen van een duidelijke toekomst en aan de bezieling, inspiratie en motivatie van alle met elkaar samenwerkende medewerkers in jullie organisatie/praktijk. 
  • Het invoeren van jullie plannen goed monitoren; regelmatig tijd en ruimte vrijmaken voor evaluatie en reflectie: liggen we op koers en halen we de resultaten die we beogen?  

 

Interesse

In een eerste gesprek verkennen we  jullie vragen/ wensen en mijn mogelijkheden en kunnen vervolgens een traject op maat afspreken voor jullie praktijk.