pijl

Intervisie, Spiegelen & Toetsing

 

Samen leren

Samen leren kan via diverse vormen van intercollegiale toetsing (ICT)*) .  Je doorloopt met elkaar de zgn. kwaliteitscyclus: bespreken, toetsen, verbeteren en borgen. Je reflecteert samen en voert het goede gesprek, zo mogelijk met spiegelinformatie. Dit kan motiveren om je zorgverlening aan te passen.

  • Hoe zorg je dat samen leren effectief is en vooral ook inspirerend en voor herhaling vatbaar?

 

In de loop der jaren heeft onderzoek aangetoond dat nascholing in kleinschalige, vaste groepen effectief is. De meeste huisartsen nemen al geruime tijd deel aan bijvoorbeeld FTO en/of DTO.

Een veilige leeromgeving en een methodische aanpak blijken belangrijke succesfactoren om samen zinvol aan de slag te gaan en te blijven met intercollegiale toetsing. Vaak is het plezierig hiervoor een onafhankelijk gespreksleider ‘van buiten’ in te huren. Soms is dit alleen nodig om samen op te starten en vervolgens zelfstandig als groep verder te gaan.

Wil je een toets- of intervisiegroep oprichten, aan de slag met spiegelinformatie en/of zoek je een onafhankelijk begeleider?

Lees hieronder verder over:

  • Intervisie
  • Spiegelinformatie

*) Sinds 2020 is deelname aan een vorm van intercollegiale toetsing voor iedere huisarts verplicht als onderdeel van de 5-jarige herregistratie-eis ( Externe Kwaliteitsevaluatie).

Intervisie                                                         

Binnen een vertrouwde groep reflecteren op dilemma’s waar je als huisarts/zorgprofessional in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt.

 Lees verder...  

Spiegelinformatie

Vergelijken van gegevens kan leiden tot onverwachte inzichten.

Lees verder ...