pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Mijn aanbod
  5. /
  6. Intervisie

Intervisie

Binnen een vertrouwde groep reflecteren op dilemma’s waar jij als professional of manager in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Dan kun je veel hebben aan de ervaringen en kennis van collega’s.

De manier waarop jij een situatie als probleem labelt, hangt direct samen met jouw bepaalde manier van denken en handelen. Die manier is je vertrouwd en voor jou heel vanzelfsprekend. Door de inbreng van anderen word je je daarvan bewust. Collega’s kunnen namelijk andere invalshoeken en perspectieven aanreiken, waardoor je gevarieerder leert kijken naar een situatie. Je gaat alternatieve oplossingsmogelijkheden ontdekken die je kunt gaan toepassen in je werk. De kwaliteit van je persoonlijk en professioneel functioneren zal hierdoor worden vergroot. Je voelt je competenter en houdt plezier in je werk.

Mogelijke thema’s

Casuïstiek met impact. Werkdruk. Balans werk-privé. Samenwerking. Conflicten in je team. Eisende en/of agressieve patiënten en clienten. Grenzen bewaken. Feedback geven en ontvangen. Angst voor fouten. Omgaan met klachten. Je eigen positie in een team of samenwerkingsverband. Leidinggeven aan professionals, collega’s.

Vorm en Werkwijze

Er zijn meerdere methodieken voor begeleide intervisie. Afhankelijk van de situatie wordt een bepaalde methodiek ingezet. Het is overigens wel van belang dat er gebruik wordt gemaakt van een gestructureerde aanpak. Dat zorgt voor meer diepgang.

Begeleide intervisie vindt plaats in een vaste groep van zes tot acht personen. De ervaring leert dat begeleide groepen meestal meer opleveren, omdat de begeleider zorgdraagt voor een goede leeromgeving: voldoende veiligheid om ook minder succesvolle verhalen in te brengen en oog voor ieders professionele ontwikkeling. Groepen die langer bestaan zijn vaak goed in staat om, na een periode van begeleiding, zelfstandig verder te gaan.

Soms gaat het om een traject van een beperkt aantal bijeenkomsten, bijvoorbeeld acht keer, eens in de vier weken. Er bestaan ook doorlopende groepen die ca zes keer per jaar bijeen komen.

Praktische zaken zoals omvang, duur en locatie worden verder afgesproken met betrokkenen.